Vážení kolegovia, odborná verejnosť,
chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. augusta 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.
Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf. prílohe:
S pozdravom
SAPPO

Články

Články