Vážení kolegovia, odborná verejnosť,
chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený nový zákon č. 268/2017 Z. z., z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Link na slov lex nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/268/20180101
Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf. prílohe:
S pozdravom
SAPPO

Články

Články