Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený zákon č. 49/2018 Z. z., zo 7. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Link na slov lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/49/20180228

SAPPO

Články

Články