SAPPO plánuje v roku 2013 zintenzívniť spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy.

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) chce v roku 2013 prehĺbiť spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy najmä v oblasti prípravy legislatívy týkajúcej sa petrolejárskeho priemyslu a obchodu, spotrebných daní a ochrany životného prostredia. Asociácia plánuje intenzívne komunikovať s výbormi Národnej rady SR, ktorým ponúka možnosť využiť odborné stanoviská členov SAPPO pri tvorbe legislatívy. Snahou asociácie je tiež rozšíriť spoluprácu s Ministerstvom financií a Finančným riaditeľstvom SR hlavne v oblasti spotrebných daní, dane z pridanej hodnoty ako i colného zákona.

S Ministerstvom hospodárstva SR plánuje asociácia intenzívne komunikovať pri témach spojených s petrolejárskym priemyslom a obchodom a s Ministerstvom životného prostredia o legislatíve týkajúcej sa vôd, ovzdušia a odpadov.

Našim cieľom je rozšírenie otvorenej a odbornej spolupráce so štátnou a verejnou správou tak, aby sme spoločne eliminovali napríklad nelegálny dovoz a predaj motorových palív, čo škodí nielen členom asociácie ale aj štátu. Prostredníctvom odborných stanovísk a praktických skúseností najväčších spoločností slovenského petrolejárskeho priemyslu chceme prispieť k tvorbe presnej a spravodlivej legislatívy, ktorá podnikateľov nezaťažuje zbytočnou reguláciou a naopak prísne postihuje podvody.

povedal Ing. Igor Janok, predseda predstavenstva asociácie

SAPPO združuje významné petrolejárske spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu. Riadnymi členmi asociácie sú spoločnosti ENI Slovensko, s.r.o., JURKI – HAYTON, s.r.o., LUKOIL Slovakia, s.r.o., OMV Slovensko, s.r.o., SHELL Slovakia, s.r.o., SLOVNAFT, a.s., Tesco Stores SR, a.s., UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o, medzi pridružených členov patrí Mpgul Slovakia, s.r.o., EURO – VAT, spol. s r.o., 1.SPS, a.s. a LAMPOGAS.sk, s.r.o.

Členovia SAPPO prevádzkovali ku koncu roka 2012 na Slovensku spolu 515 čerpacích staníc.

Kontakt pre ďalšie informácie:
E-mail: riaditel@sappo.sk
Tel.: 00421 2 582 396 30

Oznamy

Oznamy