Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trhu. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Publikácia týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

Prehľad priemerných cien automobilového benzínu z 20.03.2023

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_ES95.pd

Prehľad priemerných cien motorovej nafty z 20.03.2023

http://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_DIE.pdf

Podiel daní na konečnej cene automobilového benzínu a nafty z 20.03.2023

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_taxation_oil_prices.pdf

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na nasledovnom odkaze https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Duties_and_taxes.pdf

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 20.03.2023:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Slovakia 716 1511
3. Bulgaria 718 1297
4. Slovenia 729 1377
5. Austria 739 1563
6. Czechia 743 1546
7. Croatia 764 1462
8. Romania 776 1353
9. Luxembourg 778 1526
10. Lithuania 782 1510
11. Germany 786 1796
12. Italy 792 1855
13. Poland 794 1421
14. Latvia 797 1622
15. Cyprus 809 1403
16. Netherlands 812 1780
17. Ireland 814 1620
18. Greece 814 1896
19. Belgium 817 1714
20. Portugal 833 1657
21. Estonia 835 1678
22. Sweden 840 1757
23. Finland 847 1946
24. Spain 879 1636
25. Hungary 887 1520
26. France 903 1913
27. Denmark 915 1940
Priemerná cena 810 1712
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Netherlands 738 1594
3. Slovenia 820 1520
4. Bulgaria 843 1408
5. Luxembourg 856 1490
6. Belgium 857 1707
7. Italy 859 1802
8. Austria 859 1614
9. Portugal 861 1515
10. Poland 871 1472
11. Czechia 873 1482
12. Slovakia 875 1527
13. Lithuania 876 1510
14. Latvia 880 1612
15. Germany 887 1704
16. Ireland 895 1649
17. Romania 905 1471
18. France 906 1818
19. Denmark 906 1687
20. Croatia 909 1577
21. Spain 919 1571
22. Hungary 921 1534
23. Greece 936 1687
24. Estonia 949 1585
25. Cyprus 953 1540
26. Finland 1081 1974
27. Sweden 1228 1991
Priemerná cena 892 1669
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Lithuania 334 599
2. Estonia 392 702
3. Poland 444 674
4. Latvia 468 786
5. Czechia 484 694
6. Bulgaria 495 594
7. Italy 507 798
8. Portugal 551 882
9. Netherlands 558 865
10. Slovakia 558 788
11. Luxembourg 589 740
12. Romania 593 809
13. Belgium 596 721
14. Hungary 610 884
15. Germany 638 1077
16. Slovenia 649 932
17. France 697 975
18. Croatia 772 974
19. Spain 785 991
Priemerná cena 564 815
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels