Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trhu. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Publikácia týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

Prehľad priemerných cien automobilového benzínu z 25.09.2023

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_ES95.pd

Prehľad priemerných cien motorovej nafty z 25.09.2023

http://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_DIE.pdf

Podiel daní na konečnej cene automobilového benzínu a nafty z 25.09.2023

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_taxation_oil_prices.pdf

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na nasledovnom odkaze https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Duties_and_taxes.pdf

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 25.09.2023:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Poland 697 1314
3. Slovenia 804 1569
4. Bulgaria 845 1450
5. Czechia 845 1660
6. Croatia 858 1643
7. Austria 863 1712
8. Lithuania 868 1614
9. Romania 876 1467
10. Ireland 886 1839
11. Slovakia 890 1720
12. Latvia 895 1761
13. Luxembourg 899 1667
14. Germany 909 1942
15. Finland 911 2026
16. Italy 912 2002
17. Cyprus 916 1613
18. Sweden 925 1829
19. Belgium 926 1847
20. Greece 930 2040
21. Portugal 938 1865
22. Estonia 952 1818
23. France 952 1972
24. Netherlands 962 2129
25. Spain 982 1760
26. Hungary 1009 1684
27. Denmark 1033 2087
Priemerná cena 903 1840
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Poland 734 1313
3. Bulgaria 879 1451
4. Slovenia 884 1630
5. Ireland 957 1826
6. Lithuania 959 1611
7. Czechia 960 1655
8. Romania 960 1534
9. Latvia 967 1739
10. Italy 971 1938
11. Croatia 1001 1730
12. Austria 1008 1794
13. France 1008 1941
14. Spain 1014 1686
15. Germany 1015 1856
16. Belgium 1016 1956
17. Portugal 1025 1805
18. Slovakia 1025 1707
19. Cyprus 1031 1716
20. Luxembourg 1032 1695
21. Estonia 1059 1717
22. Greece 1070 1853
23. Hungary 1085 1749
24. Netherlands 1088 1951
25. Denmark 1100 1928
26. Finland 1134 2039
27. Sweden 1433 2225
Priemerná cena 991 1796
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Lithuania 326 590
2. Estonia 372 678
3. Latvia 392 709
4. Poland 418 644
5. Czechia 435 634
6. Italy 439 716
7. Portugal 461 830
8. Netherlands 466 793
9. Romania 467 658
10. Bulgaria 477 585
11. Slovakia 485 700
12. Hungary 533 788
13. Germany 570 996
14. Luxembourg 584 734
15. Slovenia 589 858
16. Belgium 596 721
17. France 700 979
18. Croatia 721 911
19. Spain 746 944
Priemerná cena 515 761
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels