Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trhu. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Publikácia týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

Prehľad priemerných cien automobilového benzínu z 08.04.2024

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_ES95.pd

Prehľad priemerných cien motorovej nafty z 08.04.2024

http://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_DIE.pdf

Podiel daní na konečnej cene automobilového benzínu a nafty z 08.04.2024

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_taxation_oil_prices.pdf

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 08.04.2024:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Slovenia 731 1534
3. Bulgaria 758 1345
4. Ireland 770 1758
5. Czechia 786 1563
6. Austria 795 1665
7. Finland 798 1885
8. Croatia 810 1582
9. Lithuania 817 1553
10. Belgium 824 1723
11. Italy 830 1901
12. Cyprus 832 1513
13. Romania 838 1481
14. Slovakia 846 1680
15. Germany 850 1912
16. Sweden 856 1694
17. Poland 857 1575
18. Greece 864 1958
19. Luxembourg 864 1653
20. Latvia 870 1753
21. Portugal 893 1810
22. Hungary 896 1647
23. Spain 900 1660
24. France 916 1929
25. Netherlands 925 2084
26. Estonia 941 1805
27. Denmark 984 2086
Priemerná cena 857 1 802
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Slovenia 783 1557
3. Bulgaria 818 1378
4. Ireland 848 1745
5. Italy 857 1799
6. Lithuania 858 1534
7. France 883 1790
8. Czechia 883 1543
9. Belgium 893 1806
10. Portugal 894 1644
11. Austria 895 1696
12. Romania 895 1508
13. Slovakia 897 1566
14. Germany 899 1763
15. Poland 900 1587
16. Croatia 901 1605
17. Spain 903 1552
18. Latvia 911 1695
19. Luxembourg 926 1599
20. Cyprus 927 1592
21. Denmark 939 1770
22. Hungary 946 1678
23. Greece 957 1713
24. Sweden 965 1664
25. Estonia 967 1607
26. Netherlands 982 1823
27. Finland 1007 1882
Priemerná cena 895 1 697
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Lithuania 351 620
2. Estonia 371 677
3. Latvia 387 718
4. Poland 435 676
5. Italy 445 723
6. Portugal 462 832
7. Romania 472 677
8. Czechia 482 686
9. Slovakia 485 700
10. Netherlands 486 818
11. Bulgaria 506 619
12. Luxembourg 545 707
13. Germany 551 1001
14. Slovenia 578 845
15. Belgium 580 702
16. Hungary 597 871
17. Croatia 609 771
18. France 706 985
19. Spain 747 945
Priemerná cena 466 715
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels