Hlavným cieľom SAPPO je obhajovať záujmy odvetvia palív a mazív najmä dbať na to, aby všetky zmeny legislatívnych návrhov týkajúcich sa nášho odvetvia rešpektovali odbornosť ako aj reálne i prirodzené limity trhu. Naša odbornosť je umocnená aktívnou účasťou našich riadnych, ako i pridružených členov asociácie v pripomienkovacích konaniach k rôznym legislatívnym iniciatívam.