Zoznam obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_5bc899bf-da12-45de-842d-a8ac00f474ae

Informácia k obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom evidovanému v zmysle ustanovenia § 25a zákona č. 98/2004 Z. z. – problémy aplikačnej praxe

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Spotrebne_dane/2015.11.10_SPD_minolej.pdf

Zoznam subjektov, ktoré majú vydané povolenie na prevádzkovanie daňových skladov

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_c8ed25c8-8593-40ac-a233-a275008a12f9

Zoznamy subjektov, ktoré majú vydané povolenie na distribúciu BA, MN v daňovom voľnom obehu:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_be508313-a252-4344-ab83-a3f400f748b4

Zoznam subjektov, ktoré majú vydané povolenie na predaj BA, MN v daňovom voľnom obehu:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_82a5cb50-6449-4639-bb96-a3f400f59ef4

Zoznam subjektov, ktorí sú zaradení do evidencie spotrebiteľov PHM:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_fb8fcbcb-5ab1-4a06-a9ac-acb0014b8874

Zoznam subjektov, ktoré sú zaradené do evidencie užívateľských podnikov:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_64f9fa21-6a6c-40ba-979e-acb0015e4282