Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

European Environment Agency (EEA), nedávno vydala dokument „Fuel quality in the EU in 2016“, kde môžete nájsť výsledky meraní kvality palív v jednotlivých členských štátoch EU.

Dokument nájdete tu:

Fuel quality in the EU in 2016

S pozdravom

SAPPO

Oznamy

Oznamy