TERMÍN KONANIA: 8.6.2017

MIESTO: Praha, hotel Pramen

USPORIADATEĽ: ČAPPO, SAPPO

 

PROGRAM:

Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku 2020. Historie, legislativa a výsledky.
Jiří Hromádko, Ministerstvo životního prostředí ČR

Alternativní paliva pro dopravu a pohony v ČR po roce 2020. Legislativa, národní akční plány.
Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv do roku 2020 a po roce 2020 na Slovensku. Historie, legislativa a výsledky.
Juraj Novák, Ministerstvo hospodářství SR

Implementace novelizovaných směrnic.
Jana Bučanová Ingeliová, SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Vliv kvality upotřebených kuchyňských olejů na kvalitu motorové nafty.
Jana Bučanová Ingeliová a František Čerňanský, SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Pohonné hmoty pro vznětové motory v ČR dříve, nyní a v budoucnosti. Sortiment, jakost, legislativa, trh užití, ekonomická podpora.
Václav Pražák, dříve ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., a Miloš Podrazil, ČAPPO

Výroba a perspektivy hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO). Použití paliv s vysokým obsahem HVO. Stanovení biosložek v palivech včetně stanovení HVO.
Jan Špinka a Vladimír Třebický, SGS Czech Republic, s.r.o.

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech.
Ivo Krajíček, SGS Czech Republic, s.r.o.

Použití vznětového motoru na duální pohon s využitím stlačeného zemního plynu.
Petr Jevič, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Oznamy

Oznamy