Vážená odborná verejnosť,

SAPPO Vám prináša ďalší, už v poradí druhý bezpečnostný štandard.

Hlavným cieľom bezpečnostných štandardov je šírenie tzv. „best practice“ s ostatnými hráčmi na trhu bez ohľadu na to či sú členmi SAPPO alebo nie. Bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov, ochrana života, zdravia a majetku by nikdy nemala byť predmetom konkurenčného boja, ale spoločným cieľom všetkých poctivých firiem.

Cieľom tohto štandardu je zhrnúť odporúčania a najlepšie praktiky vyplývajúce zo skúseností členských spoločností  SAPPO, tak aby boli minimalizované riziká pre zamestnancov čerpacích staníc, zákazníkov  ako aj ďalších osôb pohybujúcich sa v priestoroch čerpacej stanice v čase prepadu.

Bezpečnostný štandard nájdete v prílohe:

HSSE štandard 2- Správna reakcia pri prepade

S pozdravom
SAPPO

Oznamy

Oznamy