výročná správa SAPPO za rok 2023, ktorá prezentuje ekonomické informácie o odvetví palív a mazív, ako aj aktivity SAPPO v priebehu roka 2023 bola práve publikovaná.

https://www.sappo.sk/vyrocna-sprava/

Články

Články