na medzinárodnej konferencii „Tribotechnika v provozu a údržbě 2019“ odznela prednáška od autorov Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. a Ing. Ivan Souček, Ph.D z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Autori vytvorili zaujímavý lineárny výpočtový model s názvom TRANLINEX umožňujúci sledovať rôzne alternatívy zloženia motorových palív za jednotlivé roky, ktorý aplikovali na prostredie ČR. Pričom zohľadnili národnú legislatívu, ktorá sa týka sektora dopravy a palív uvádzaných na trh.

V kontexte EÚ autori prednášky identifikovali hlavné podnety, na ktoré musí zloženie palív v EÚ reagovať:

  • splnenie ukazovateľa úspory emisií (v roku 2020 o 6% a očakávania vyplývajúce z Parížskej konferencie)
  • zabezpečenie podielu OZE v palivách podľa RED II (v roku 2020 10% e/e, v roku 2030 14% e/e
  • vývoj dopytu po jednotlivých druhoch palív (okrem toho aj očakávaná elektrifikácia)
  • zloženie vozového parku (+očakávaná elektrifikácia)

prednášku s bližšími informáciami o výpočtovom modele, vstupnými údajmi a závermi nájdete tu:

Očakávaná skladba palív v ČR 2030

zdroj:

Pospíšil, Milan- Souček, Ivan. 2019. Očekávaná skladba motorových paliv v roce 2030. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická In: Tribotechnika v provozu a v údržbě, 2019. s 104-109

 

 

 

 

 

 

 

Oznamy

Oznamy