Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), prijal dňa 12.10.2016 normu EN 16942 (označovanie palív na čerpacích staniciach), ktorá mala byť publikovaná členskými štátmi EU do konca apríla 2017.

Norma bola vypracovaná na základe požiadavky EU komisie ešte v roku 2015.

Hlavným cieľom normy je uľahčiť spotrebiteľom orientáciu na trhu s pohonnými hmotami pri tankovaní a to naprieč celou EU.

Norma primárne vychádza zo smernice 2014/94/EU o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktorá predpokladá v budúcnosti zavedenie nových typov palív na trh.

Čo sa týka časového harmonogramu uplatnenia povinností vyplývajúcich z normy, článok 7.5 smernice 2014/94/EU hovorí:

Ak dôjde k aktualizácii ustanovení o označovaní v príslušných normách ENO, prijmú sa vykonávacie akty týkajúce sa označovania alebo sa v prípade potreby vypracujú nové normy ENO pre alternatívne palivá, zodpovedajúce požiadavky na označovanie sa budú vzťahovať na všetky čerpacie a nabíjacie stanice a motorové vozidlá v evidencii na území členských štátov od 24 mesiacov po ich aktualizácii alebo prijatí.

Podľa tohto článku k aktualizácii došlo 12.10.2016 (kedy CEN prijal normu 16942), čo znamená, že vykonávacie akty (označovanie na ČS atď.) by mali platiť od 12.10.2018.

Nie je ale vylúčené, že niektoré členské štáty resp. spoločnosti prejdú k novému označovaniu už skôr.

Nové označenia by mali byť len doplnkové, komerčné názvy budú zachované.

Oznamy

Oznamy