bol zverejnený zákon 241/2019 Z.z. z 27.júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Link na Slov-lex: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Články

Články