Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu sa stala partnerom 9. ročníka medzinárodnej konferencie Energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť strednej Európy (Central European Energy Conference – CEEC), ktorá sa konala v Bratislave (DoubleTree by Hilton) v dňoch 22. – 24. novembra 2015.

Konferencia CEEC organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), sa počas svojej už takmer desaťročnej histórie vyvinula na prestížne medzinárodné podujatie,  ktoré vytvára priestor pre pravidelnú odbornú diskusiu vedúcich predstaviteľov energetického sektora v regióne strednej Európy  o všetkých kľúčových otázkach energetickej politiky a energetickej bezpečnosti. Záštitu nad deviatym ročníkom konferencie CEEC prevzal podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a minister hospodárstva SR Vazil Hudák.

Hlavným cieľom 9. ročníka konferencie bolo zhodnotiť proces vytvárania Energetickej únie z pohľadu krajín V4. Ďalším cieľom konferencie bolo analyzovať vývin globálnych energetických trendov z hľadiska energetickej bezpečnosti krajín strednej Európy, ale aj ekonomickej konkurencieschopnosti EÚ s osobitným zreteľom na región strednej Európy. Osobitná pozornosť bola venovaná  procesu regionálnej integrácie trhov so zemný plynom medzi krajinami  V4, vrátane bezpečnosti dodávok, a prepájania národných trhov s elektrickou energiou v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Rokovanie konferencie bolo taktiež venované klimatickej konferencii v Paríži, medzi ktorej ciele sa radí aj dosiahnutie univerzálnej a záväznej dohody, ktorá umožní efektívnejšie čeliť klimatickým zmenám a posilniť prechod na obnoviteľné a nízko uhlíkové zdroje energie.
Podrobnejšie informácie o konferencii sú dostupné na webovej stránke www.ceec.sk.

Články

Články