Prevádzkovatelia čerpacích staníc na Slovensku musia od polovice novembra do konca februára predávať palivá, ktoré sú svojimi vlastnosťami prispôsobené na použitie v zimných mesiacoch. Automobilové benzíny obsahujú viac prchavých zložiek, ktoré zabezpečujú lepšiu odpariteľnosť paliva a v motorovej nafte je menej ťažkých parafínov, ktoré majú tendenciu pri mínusových teplotách kryštalizovať, a tým zaniesť palivový filter. Zmena v zložení zabezpečuje lepšiu štartovateľnosť aj chod motora pri mínusových teplotách.

 

V prípade nafty kvalitu stanovuje norma STN EN 590 a v prípade automobilového benzínu je to norma STN EN 228. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, je povinný každý predajca v predpísanom zimnom období uvádzať palivá podľa príslušnej zimnej špecifikácie. Kontrolu dodržiavania uvedenej vyhlášky zabezpečuje Slovenská inšpekcia životného prostredia.

 

Od januára 2020 budú musieť všetci predajcovia palív na Slovensku predávať benzín s vyšším podielom biozložky. Podľa informácií od členov Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) plánujú niektorí členovia zahájiť distribúciu paliva už v priebehu decembra. Motoristi môžu zmenu paliva zaregistrovať novým označením na výdajnom stojane, aktuálny symbol E5 nahradí označenie E10. Palivo s vyšším podielom biozložky spĺňa všetky požiadavky na použitie v zimných mesiacoch.

Tlačová správa SAPPO_zimné palivá

 

 

Články

Články