Dňa 08.03. 2017 sa Bulharsku, v Sofii uskutočnil ďalší ročník konferencie NOIAs (National Oil Industry Association) strednej a východnej Európy. Konferenciu organizovala Bulgarian Petroleum and Gas Association (BPGA).

Stretnutia sa zúčastnili asociácie zo Slovenska (Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu – SAPPO), Českej republiky (Česká asociace petrolejářskeho průmyslu a obchodu – ČAPPO), Poľska (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN), Maďarska (Magyar Ásványolaj Szövetség), Rumunska (Asociatia Romana a Petrolului – ARP),  Ukrajiny (Ukrainian Oil and Gas Association).

 

Na konferencii boli prítomní aj predstavitelia bulharskej štátnej správy a médií.

Medzi prednášajúcimi vystúpili aj zástupcovia FuelsEurope z Bruselu, ktorá združuje národné petrolejárske asociácie v rámci celej EU.

Medzi hlavné témy konferecie patrilo:

  1. Level Playing Field in Fuel Trading – Best Practice Examples
  2. Challenges on RED and FQD Implementation in Czech Republic and the learnings from it for CEE countries
  3. Latest Trends in Transport and What Does It Mean for the Oil Industry

Výstupy z nadnárodnej konferencie budú slúžiť ako základ pre vytvorenie neformálnej platformy zúčastnených krajín. Táto platforma má za cieľ pomáhať pri vzájomnom vymieňaní si informácií a praktických skúseností a spoločnom postupe v oblasti boja proti daňovým únikom, legislatívy EU, núdzových zásob ropy a ďalších spoločných tém týkajúcich sa petrolejárskeho priemyslu.

 

Články

Články