Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

radi by sme Vám predstavili odborný kurz TRIBOTECHNIK I., organizovaný SLOVENSKOU SPOLOČNOSŤOU PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU
(člen Zväzu slovenských vedecko technických spoločností) v spolupráci s Asociáciou technických diagnostikov SR. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., je hlavným partnerom podujatia.

Dátum konania: 28. – 30. september 2021
Dĺžka kurzu: 3 dni
Výstup: Osvedčenie o absolvovaní kurzu
Miesto konania: Slovnaft Business centrum, Vlčie hrdlo 1a, 824 12 Bratislava
Cena kurzu: 250 EUR/osoba bez DPH

Odborný garant :
Ing. Jozef Stopka
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT)

Organizačný garant :
Ing. Peter Ševčík
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT)
Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil: 0908 640 185
e-mail: tribologia.sstt@gmail.com
web: www.intertribo.sk

Bližšie informácie nájdete na kurz TRIBOTECHNIK I. 2021

TRIBOTECHNIK I.

Charakteristika a cieľ kurzu :
prípravné školenia uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu
pre kvalifikačný stupeň Tribotechnik I. a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy
mazív podľa ISO 18436-4:2008.
Prvé a druhé prípravné 3 dňové školenia na absolvovanie certifikačnej skúšky personálu
v rozsahu 24 + 24 hodín budú viesť kvalifikovaní odborníci. Absolventi školenia týmto
splnia požiadavku, aby mohli vykonať certifikačnú skúšku na Certifikačnom orgáne
personálu (COP TD) a získať medzinárodne platný certifikát v kvalifikačnom stupni I. –
Tribotechnik I., resp. kvalifikačný stupeň II. – Tribotechnik II. Certifikačná skúška nie je
súčasťou školenia.
Absolventi školenia sú oprávnení zúčastniť sa akreditovanej certifikácie personálu s
medzinárodnou platnosťou podľa ISO 17024.

Termín certifikácie sa stanoví po dohode s certifikačným orgánom.
Termín a odborný program druhého 3 dňového školenia, Tribotechnik II. bude
vypracovaný na základe požiadaviek účastníkov kurzu v zmysle platných predpisov.
Žiadosť o certifikáciu a doplňujúce doklady môžu záujemcovia o certifikáciu nájsť na
stránke atdsr.sk / COP TD / Dokumenty k stiahnutiu. Bližšie informácie o certifikácii
na adrese: viera.petkova@eustream.sk

Články

Články