Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bolo zverejnené nové Nariadenie vlády SR, z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov.

Link na slov lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/357/20180101

SAPPO

Články

Články