Valné zhromaždenie SAPPO rozhodlo o zmene názvu Asociácie, a to Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu. Za týmto účelom prebehla zmena vizuálu web stránky SAPPO, ako aj loga SAPPO. Na našej webovej stránke postupne aktualizujeme obsah.

Okrem iného v časti priemerné ceny PHM nájdete aktuálne priemerné ceny PHM v EU za daný týždeň, ktoré vychádzajú v OIL Bulletin z DG ENERGY.

Články

Články