Vážení členovia SAPPO, milí kolegovia,

SAPPO si Vám dovoľuje dať do pozornosti ďalší ročník PETROLSUMMIT 14, odborné a spoločenské stretnutie profesionálov a priaznivcov odboru výroby a distribúcie pohonných hmôt, čerpacích staníc a automobilovej dopravy. Akciu organizuje spoločnosť Petrolmedia, s.r.o. pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na tému:

„VÝVOJ A PERSPEKTIVY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI V ČR“

Všetky informácie ako aj podrobný program akcie nájdete tu:

http://petrol.cz/akce-petrol/petrolsummit-14-3578.aspx

S pozdravom
SAPPO

Články

Články