Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu by chcela i touto cestou a formou poďakovať všetkým svojim partnerom za spoluprácu v roku 2013 a zaželať všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2014.

Články

Články