Dňa 06.04.2017 sa v Prahe konal seminár na tému Bezpečnosť distribúcie pohonných hmôt.

Seminár spoločne usporiadali Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO), pri príležitosti 25. výročia založenia ČAPPO.

Seminára sa zúčastnilo 64 českých a slovenských odborníkov z oblasti projekcie, výstavby a prevádzky čerpacích staníc a distribútorov pohonných hmôt.

Seminár otvoril Ján Duspěva, predseda predstavenstva ČAPPO, ktorý zdôraznil, že cieľom seminára je výmena skúseností a tzv. best practice z oblasti distribúcie palív.

Následne prednášajúci odprezentovali svoje príspevky, medzi ktorými SAPPO predstavilo aj svoj prvý bezpečnostný štandard na tému „Stáčanie palív“.

Na záver účastníci ocenili význam bezpečnostných seminárov, keďže bezpečnosť je v záujme všetkých a nemala by byť predmetom konkurenčného boja.

 

Prednesené prezentácie:

Bezpečnostní standardy ČAPPO

Zdeněk Stejskal, ČEPRO, a.s.

Kamerové systémy na čerpacích stanicích

Kamil Vodička MOL Česká republika, s.r.o.

Reportování potenciálních incidentů a skoronehod

Petr Kříž, Shell Czech Republic a.s.

HSSE standard Stáčení paliv v SR

Dušan Ronec, SLOVNAFT, a. s.

Mimořádné události při stáčení LPG

Klára Tomková, SLOVNAFT, a. s.,

Mimořádné události při přepravě a stáčení paliv. HSSE standard Stáčení paliv v ČAPPO

Jan Toms, ČEPRO, a.s.

Moderovaná diskuze na téma Investiční a údržbářské práce na čerpacích stanicích, spolupráce realizátorů a provozovatelů stanic

David Chaloupka, MOL Česká republika, s.r.o.

Články

Články