Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška č. 296/2017 Z. z. MŽP SR, z 20. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia.

Link na slov-lex nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/296/20171201

Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf prílohe:

ZZ_2017_296_20171201

S pozdravom

SAPPO

 

Články

Články