Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška č. 297/2017 Z. z., z 20. novembra 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov.

Link na slov lex nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/297/20171215

Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf. prílohe:

ZZ_2017_297_20171215

S pozdravom
SAPPO

Články

Články