Vážení kolegovia, odborná verejnosť,
chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júla 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z.
Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf. prílohe:
S pozdravom
SAPPO

Články

Články