Vážení kolegovia, odborná verejnosť,
chceli by sme Vás informovať, že Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na portáli slov-lex zverejnilo vyhlášku č. 191/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.
Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v priloženom pdf. formáte:

ZZ_2017_191_20170801

S pozdravom

SAPPO

Články

Články