Vážení kolegovia, odborná verejnosť,
chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 9. októbra 2017, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020.
Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf. prílohe:
S pozdravom
SAPPO

Články

Články