Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený zákon č. 193/2018 Z. z., z 29. júna 2018, o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Link na slov-lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/193/20180701

SAPPO

Články

Články