Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený nový zákon č. 281/2017 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Link na slov lex nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/281/20181113

Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf. prílohe:

ZZ_2017_281_20181113

S pozdravom

SAPPO

Články

Články