Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený nový zákon č. 292/2017 Z. z., z 18. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Link na slov-lex nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/292/20171201

Právne záväzný obsah nájdete v pdf prílohe:

ZZ_2017_292_20171201

S pozdravom

SAPPO

Články

Články