Vážení kolegovia, odborná verejnosť,
chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený zákon č. 55/2018 Z. z. zo 6. februára 2018 o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.
Link na slov lex nájdete tu:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/55/20180401
SAPPO

Články

Články