Vážení kolegovia, odborná verejnosť,
chceli by sme Vás informovať, že na portáli slov-lex bol zverejnený nový zákon č. 181/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Právne záväzný obsah právneho predpisu nájdete v pdf. prílohe:
S pozdravom
SAPPO

Články

Články