Vzhľadom na silnejúci tlak Európskej únie na výrobcov automobilov na znižovanie emisií CO2 vo všetkých typoch vozidiel, sú elektromobily v súčasnosti jednou z ciest ako tieto limity plniť. Keďže v súčasnosti existuje aj pre výrobcov pohonných látok rozsiahla regulačná politika, ktorej cieľom je znižovať emisie skleníkových plynov v doprave ako i zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie v doprave, jednou z možností je uvádzať na trh alternatívne palivá, medzi ktoré patrí aj elektrina. Z toho dôvodu ponúkajú členské spoločnosti SAPPO na svojich čerpacích staniciach aj možnosť nabíjania elektromobilov ako ďalšej alternatívy na znižovanie emisií skleníkových plynov v sektore dopravy.

 Rozdelenie elektromobilov

Elektromobily majú elektromotor, ktorý získava energiu výhradne pomocou nabíjateľných batérií, prevažne lítiovo-iónové (Li-Ion) batérie alebo majú hybridný pohon, ktorý zabezpečuje spaľovací a elektrický motor.

  • Hybrid využíva elektrický aj benzínový či naftový pohon súčasne. Batériu nabíja spaľovací motor alebo sa energia získava priamo počas jazdy.
  • Plug-in hybrid má takisto benzínový aj elektrický pohon. Jeho batéria získava energiu podobne ako hybrid, a to rekuperáciou alebo sa dá, na rozdiel od hybridu, dobiť na nabíjacej stanici.
  • Čistý elektromobil (BEV) má výhradne elektromotor, ktorý poháňa energia z batérie, ktorá sa tiež čiastočne nabíja rekuperáciou, pričom batéria sa musí dobíjať na externom zdroji energie, t. j. na nabíjacej stanici.